Webcasts

Webcasts er en hurtig og nem måde at tilegne sig ny it-viden på et højt niveau. Et centralt element i et webcast er dets interaktive elementer - der giver dig mulighed for at modtage, give og drøfte information om it. Webinars letter dit daglige arbejde ved at præsentere og debattere løsninger på konkrete problemer indenfor it og kan være med til at understøtte din virksomheds beslutninger for fremtidige it-investeringer.